22 listopada 2021

Webinar pn. „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wspieraniu rozwoju dziecka”

1 grudnia 2021r. o godzinie 18:00 odbędzie się webinar pn.: „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wspieraniu rozwoju dziecka”.

Webinar poprowadzą

– dr Anna Budzińska, psycholożka, współtwórczyni i dyrektorka Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, wykładowczyni akademicka, autorka wielu publikacji w języku polskim i angielskim, terapeutka-praktyczka
mgr Anita Michalska – Dyrektor NPPP IWRD,  oligofrenopedagog,  diagnostka,  trenerka IWRD,  od studiów związana z pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– mgr Anna Posiecz-Polkowska – Wicedyrektor NPPP IWRD, psycholożka, diagnostka,  trenerka IWRD.

Miejsce spotkania na żywo:

https://www.facebook.com/iwrdpl/
Webinar zostanie zapisany i umieszczony na stronie: https://www.fundacja.iwrd.pl/nasze-projekty/webinary

Tematy, które zostaną poruszone

  • Jak i kiedy skorzystać ze specjalistycznej pomocy?
  • Przebieg diagnozy podłoża trudności rozwojowych
  • Oddziaływania wspierające rozwój dziecka
  • Rola współpracy z rodzicami
  • Materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców: książka „Skuteczna terapia dziecka z autyzmem” (A.Budzińska, GWP 2020), platforma edukacyjna www.kwadransdlaterapii.pl