18 lutego 2021

Szkolenia Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą dla placówek oświatowych

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zaprasza na szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”. Szkolenie poprowadzi społeczny edukator diabetologiczny z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.    

Zakres szkolenia obejmuje: informacje ogólne o cukrzycy i jej kontroli u dzieci; ogólne wiadomości o modelach leczenia u dzieci; podstawowe zasady żywienia w cukrzycy typu I; ważne wiadomości o wysiłku fizycznym w cukrzycy; niedocukrzenie – profilaktyka i pierwsza pomoc; dziecko chore na cukrzycę w grupie rówieśniczej – aspekt psychologiczny; podstawy prawne dotyczące funkcjonowanie dziecka chorego na cukrzycę w placówce
oświatowej, prawa i obowiązki rodziców i nauczycieli; opracowanie procedury postępowania
z dzieckiem chorym na cukrzycę.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams, czas trwania półtorej godziny, termin szkolenia – do uzgodnienia.

Więcej informacji na stronie https://mojacukrzyca.pl/szkolenia-w-szkolach-i-przedszkolach/