20 stycznia 2020

„ŚwiadoMy – dziecko, rodzic, nauczyciel” – kampania medialna Fundacji Profeto dotycząca uświadamiania i przeciwdziałania przestępczości dzieci i młodzieży

Materiały kampanii adresowane do nauczycieli/wychowawców, rodziców/opiekunów, dzieci
i młodzieży.