28 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Szczegółowe informacje związane z rekrutacją nauczycieli znajdują się na stronie internetowej Ośrodka – www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Załączniki

Ogłoszenie o naborze nauczycieli
Data: 2019-11-28, rozmiar: 213 KB