20 stycznia 2020

„Problematyczne używanie internetu przez młodzież” – raport z 2019r.

Raport powstał na podstawie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w 2019 roku wśród uczniów w wieku 12-17 lat, przedstawicieli grona pedagogicznego oraz przedstawicieli rad rodziców.

Publikacja zawiera przegląd literatury na temat e-uzależnień, analizę danych zebranych w czasie badania, wnioski z badania, a także rekomendacje skierowanych do szkół, uczniów i rodziców z zakresu profilaktyki nadużywania mediów elektronicznych.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Raport