27 czerwca 2019

NIEAKTUALNE: Konferencja Dydaktyczna dla Nauczycieli Fizyki – 45. Zjazd Fizyków Polskich

W dniach 13-18 września 2019 r. odbędzie się w Krakowie 45. Zjazd Fizyków Polskich.
W ramach Zjazdu, w dniach 14-15.09.2019 r.  (sobota i niedziela), odbywać się będzie Konferencja Dydaktyczna dla Nauczycieli Fizyki poświęcona metodyce nauczania oraz praktyczne warsztaty dydaktyczne połączone z demonstracjami doświadczeń fizycznych.

Planowane są wykłady, seminaria, warsztaty dydaktyczne, Targi dobrej lekcji.
Konferencja objęta jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym organizatorem Zjazdu jest Polskie Towarzystwo Fizyczne, ale aby uczestniczyć w Zjeździe, nie trzeba być członkiem PTF.

Szczegółowe informacje