18 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Komunikacja bez barier – nowoczesne narzędzia i technologie wspomagające rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością słuchową

Społeczna Akademia Nauk z Łodzi zaprasza  do udziału w  BEZPŁATNEJ międzynarodowej konferencji połączonej z warsztatami pt. „Komunikacja bez barier”.
Tematem konferencji są nowoczesne narzędzia i technologie wspomagające rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością słuchową oraz warsztat pracy doradców zawodowych, trenerów, specjalistów HR, nauczycieli, pedagogów.

Event odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Konferencja i szkolenia zostaną poprowadzone w języku polskim i polskim języku migowym, wystąpienia zagranicznych gości będą tłumaczone.

Konferencja oraz warsztaty skierowane są przede wszystkim do:
osób głuchych i słabosłyszących, doradców zawodowych oraz agencji zatrudnienia, pracowników oraz doradców wojewódzkich, powiatowych, miejskich oraz gminnych Urzędów Pracy, trenerów, coachów, firm szkoleniowych i działów HR odpowiedzialnych za rozwój pracowników, pracowników publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, dyrektorów, nauczycieli i pedagogów, w szczególności pracujących z osobami z niepełnosprawnością słuchu, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, studentów i absolwentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych i innych związanych z rozwojem zawodowym i aktywizacją społeczną oraz wszystkich innych zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji.

W załączeniu: Program konferencji

Więcej informacji na stronie: www.dpm.san.edu.pl.

Zapisy poprzez formularz dostępny na stronie: www.event.san.edu.pl.

Załączniki

Program konferencji
Data: 2019-11-18, rozmiar: 676 KB