22 września 2022

Bezpłatne spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych „Kreatywne projektowanie technologiczne w klasach 1-3”

Program wsparcia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie informatyki „JASNE” zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych na spotkanie. Jego tematem będzie wsparcie w procesie doskonalenia umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kreatywnego projektowania technologicznego w klasach 1-3 z wykorzystaniem między innymi sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Terminy spotkań i rejestracja

Spotkania odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 21 września 2022 roku lub 26 września 2022 roku, o godzinie 12.00, na platformie ZOOM.