21 stycznia 2020

Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu
na kolejny stopień awansu zawodowego

do 31 sierpnia 2018 roku
·         obowiązuje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

·         ocena ta może być pozytywna lub negatywna

od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku
Akt prawny wprowadzający zmiany: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
·         obowiązuje ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu

·         ocena ta może być wyróżniająca, bardzo dobra, dobra lub negatywna

od 1 września 2019 roku
Akt prawny wprowadzający zmiany: Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)
·         obowiązuje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

·         ocena ta może być pozytywna lub negatywna