5 czerwca 2020

Składanie dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, wizyta klientów w urzędzie odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
W związku z powyższym zalecaną formą przekazywania dokumentacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie jest przesłanie jej pocztą (decyduje data nadania, tj. stempla pocztowego).
Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji, gdyż z uwagi na ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich z klientami urzędu dokumentacja załączona do wniosku nie będzie analizowana w obecności wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku, a uzupełnienie braków formalnych będzie możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej, po jednokrotnym wezwaniu (na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.)