1 czerwca 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty

https://www.gov.pl/web/edukacja/realizacja-przez-nauczycieli-awansu-zawodowego-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty