19 stycznia 2021

Awans zawodowy nauczycieli polonijnych

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadanie związane z awansem zawodowym nauczycieli polonijnych, w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, regulującej awans zawodowy nauczycieli pracujących poza granicami Polski. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze dla nauczycieli zainteresowanych awansem zawodowym nauczycieli polonijnych. Celem spotkania jest przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli pracujących poza Polską.

Bliższe informacje zostaną przekazane na spotkaniu on-line w dniu 29 stycznia 2021 roku
o godzinie 17.00.

W celu zgłoszenia się na bezpłatne webinarium należy wypełnić ankietę.