25 maja 2023

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2023

Informacja MEiN

Barometr zawodów 2023 – Raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim – informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Załączniki