28 czerwca 2018

Lekcja otwarta z biologii w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Resku

W dniu 5 czerwca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Resku Pani Agata Mielniczek – nauczyciel języka biologii przeprowadziła lekcję otwartą z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla nauczycieli szkół gminy Resko i Choszczno z udziałem pani Jolanty Smagalskiej – wizytatora, pani Małgorzaty Gucz- starszego wizytatora.

Załączniki

Scenariusz lekcji
Data: 2018-06-28, rozmiar: 28 KB