10 września 2019

NIEAKTUALNE: Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Szanowni Państwo,

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uprzejmie przypomina o terminach zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w oparciu o:

  1. rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach [Dz. U. 2012, poz. 184 z późn. zm.] („kwalifikacje jednoliterowe”) mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,
  2. rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach [Dz. U. 2017 poz. 860 z późn. zm.] („kwalifikacje dwuliterowe”) mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
  3. rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego [Dz. U. 2019 poz. 991] („kwalifikacje trzyliterowe”) mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 września 2020 r.