26 marca 2019

NIEAKTUALNE: Arkusz organizacji szkoły – komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Zachodniopomorski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające jeszcze konsultacje w sprawie ramowych planów nauczania, arkusze organizacji szkoły należy opracować na podstawie obowiązującej wykładni prawnej, tj.:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017, poz. 703);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012, poz. 204).

Nową organizację szkoły, w oparciu o nowe rozporządzenie w sprawie planów nauczania należy uwzględnić w arkuszach organizacji szkoły dostarczanych do opiniowania Kuratora Oświaty najpóźniej w sierpniu 2019 roku.