5 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Zaproszenie na seminarium regionalne dla doradców zawodowych i wychowawców „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”

Zapraszamy do udziału w seminarium regionalnym pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się 20 lutego 2019 roku w Szczecinie w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie (ul.  Gen. Sowińskiego 68) Seminarium skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, nauczycieli zawodu, doradców zawodowych, osób pracujących z młodzieżą.

Rejestracja na seminarium odbywa się za pośrednictwem strony internetowej.  

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Na zgłoszenia czekamy do 06.02.2019 r.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie wszystkich poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w jednej bazie – rejestrze kwalifikacji. Rozwiązania zaproponowane w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji stwarzają szerokie możliwości opisywania kwalifikacji „szytych na miarę”, tj. odpowiadających na potrzeby konretnych przedsiębiorstw, w którym szczególną rolę pełnią instytucje certyfikujące, nadające kwalifikacje.

Załączniki

Program seminarium
Data: 2019-02-05, rozmiar: 188 KB