20 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Wojewódzkie obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!” w Szczecinie

W dniach 6-7 listopada 2018 r. Wydział Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie zorganizował wojewódzkie obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent”. W ramach wydarzenia odbyły się targi branżowe oraz cykl konferencji i warsztatów.

Targi branżowe pn. „Skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym” umożliwiły prezentację branż:

 • transportowo-spedycyjno-logistycznej,
 • budowlanej,
 • morskiej i śródlądowej,
 • elektryczno-elektroniczno-informatycznej,
 • chemicznej,
 • administracyjno-ekonomicznej, handlowo-reklamowej oraz hotelarsko-gastronomicznej,
 • medyczno-rehabilitacyjno-kosmetycznej,
 • rzemieślniczej i metalowej.

Na ośmiu wyspach branżowych prezentowały się 32 szkoły, które w swojej ofercie edukacyjnej prowadzą kierunki kształcenia związane bezpośrednio z branżą wraz ze swoim partnerem gospodarczym. To m.in. dzięki wsparciu partnerów szkół mogliśmy sfinansować organizowane przez nas przedsięwzięcie. Łącznie podczas Targów zaprezentowały się 82 podmioty.

Każdy uczestnik mógł skorzystać z wydanego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie informatora, który opisywał prezentujące się na stoiskach szkoły.

Podczas Targów prezentowaliśmy także inicjatywy dla szkół:

 • Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży,
 • Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Erasmus+,
 • Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Fundację DKMS,
 • Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 4 w Szczecinie, która jednocześnie dla zainteresowanych osób prowadziła doradztwo zawodowe,
 • Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W ostateczności targi odwiedziło ok. 2500 osób z przedszkoli i szkół z terenu województwa zawodowego. Dla najmłodszych uczestników targów przygotowaliśmy „kącik przedszkolaka”, dzieci chętnie rysowały kim chcą być, kiedy dorosną. Ponadto czekała dla nich także Akademia Kodowania – poznawały sekrety programowania i kodowania, które jest tak ważnym elementem współczesnej edukacji.

Do udziału w wydarzeniu włączyła się Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, która najmłodszych uczestników edukowała z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowym elementem wojewódzkich obchodów ETUZ były konferencje i warsztaty:

 • 6 listopada 2018 – konferencja „Razem osiągniemy więcej” – organizowana przez PNWM,
 • 7 listopada 2018 – warsztaty i szkolenia:
  • przeznaczone dla nauczycieli doradców zawodowych, nauczycieli kl. VII-VIII szkół podstawowych, gimnazjum oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych, pn.: „Pokolenie Z i rola feedbacku”, „Socjal recruting”, „Rynek pracy dla młodych”, „Wybór ścieżki edukacji—liceum, technikum, czy szkoła branżowa?”.
  • przeznaczone dla nauczycieli: „Szkolnictwo zawodowe – jeden z filarów gospodarki. Założenia systemu ECVET”, „Atrakcyjna nauka zawodu – możliwości programu Erasmus+. Jak zbudować dobry program staży i praktyk zawodowych”, „Zintegrowany System Kwalifikacji jako most między oświatą a rynkiem pracy”.
  • przeznaczone dla uczniów: „Najpierw masa, później forma—różne drogi budowania własnych kwalifikacji” – lekcja pokazowa”, „Europejskie dokumenty dla aktywnych”.

W szkoleniach łącznie wzięło udział 229 osób.

Z całą pewnością wydarzenie to przyczyni się do promocji szkolnictwa branżowego i technicznego, w tym także promocji oferty edukacyjnej szkolnictwa branżowego i technicznego, które realizowało proces edukacyjny w ścisłej współpracy ze środowiskiem gospodarczym naszego województwa – z firmami i przedsiębiorstwami wybranych branż. Celem targów była nie tylko promocja najnowszych kierunków polityki oświatowej szkolnictwa, ale również prezentacja przedsiębiorców naszego regionu ich oczekiwań oraz prezentacja udzielanego wsparcia edukacji zawodowej poprzez nawiązanie partnerstwa środowiska biznesowego i edukacyjnego.