1 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Szkolenia/ warsztaty dla nauczycieli i doradców metodycznych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego.
Projekt Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR kierowany jest do środowiska szkolnego i dotyczy następujących inicjatyw;

– organizacja bezpłatnych seminariów szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli i doradców metodycznych  w zakresie  podstaw przedsiębiorczości i innych przedmiotów zawierających elementy wiedzy o finansach,

– wydawanie bezpłatnych publikacji edukacyjnych, w tym scenariuszy lekcji gotowych do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami.

UKNF prowadzi współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów zawierających treści nauczania z zakresu rynku finansowego realizowaną w formie seminariów szkoleniowych i warsztatów.

Informacje dotyczące projektu CEDUR znajdują się na stronie: www.knf.gov.pl, w zakładce CEDUR.