30 września 2019

IV edycja konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłasza  czwartą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie szkoły zawodowe. Regulamin konkursu i elektroniczny formularz konkursowy znajdują się są na stronie www.najlepszazawodowa.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2019 r., godz. 23:59 – liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia do Organizatora Konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej konkursu, pod adresem e-mail: konkurs@najlepszazawodowa.pl lub numerem telefonu: 224509865.