8 sierpnia 2018

NIEAKTUALNE: Harmonogram narad inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek
branżowych i technicznych
województwa zachodniopomorskiego,  

serdecznie zapraszamy  do uczestnictwa w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce komunikaty.