28 maja 2018

Kontakt do wizytatorów

W sprawach związanych z kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną można kontaktować się z wizytatorami:

Hanną Markowską – tel. 91 442 75 42, e-mail: hmarkowska@kuratorium.szczecin.pl;

Agnieszką Stroynowską – tel. 91 442 75 45, e-mail: astroynowska@kuratorium.szczecin.pl.