5 czerwca 2019

XV Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

W dniach 3-4 czerwca br., w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji, odbyła się XV konferencja w zakresie współpracy z państwami trzecimi przy przeciwdziałaniu przemytowi oraz handlowi ludźmi.

Organizatorami spotkania byli Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce działający w ramach Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA.

Celem konferencji było podniesienie świadomości przyczyn i charakteru przemytu i handlu ludźmi, a także rola współpracy z krajami trzecimi w zwalczaniu tych zjawisk. Jest to istotne z uwagi na fakt, że zjawisko handlu ludźmi może również występować w czasie legalnego pobytu.

W przedsięwzięciu uczestniczyli Podsekretarz Stanu w MSWiA pani Renata Szczęch oraz wielu specjalistów i przedstawicieli z różnych  organizacji pozarządowych, instytucji badawczych, organów administracji publicznej.

Konferencja podzielona była na dwa panele tematyczne. Pierwszy dotyczył praktycznego wymiaru współpracy z państwami trzecimi przy przeciwdziałaniu przemytowi i handlowi ludźmi w odniesieniu do wschodniego odcinka zewnętrznej granicy UE, natomiast drugi panel obejmował południowy odcinek zewnętrznej granicy UE.   

Okres wakacji dla dzieci i młodzieży jest odpoczynkiem. Jednak wielu nastolatków dostrzega szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego poza granicami kraju, naukę języka, poznanie realnej wartości pieniądza oraz nowej kultury. Ważne jest aby taki wyjazd był bezpieczny. Należy korzystać ze sprawdzonych agencji. Jednym z takich koordynatorów jest sieć europejskich ofert pracy – EURES. Wyjazd koordynowany zapewnia nie tylko bezpieczny dojazd i powrót, ale także gwarantuje dopełnienie wszelkich warunków zatrudnienia i pobytu.