25 kwietnia 2019

REFERNET – Europejska sieć w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

REFERNET jest działającą od 2002 roku siecią instytucji stworzoną przez CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Jej celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia oraz szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii, w szczególności:

  • zbieranie informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET;
  • monitorowanie zmian i trendów w krajowej polityce z obszaru VET;
  • prowadzenie pogłębionych analiz wdrażania wytycznych UE w zakresie VET.

ReferNet wspiera także działalność CEDEFOP w upowszechnianiu informacji na temat VET w krajach będących członkami sieci. Zbierane przez ReferNet informacje wykorzystywane są w działalności CEDEFOP i w pracach Komisji Europejskiej.

Obecnie w sieci uczestniczy 30 instytucji ze wszystkich Państw UE, Islandii i Norwegii. W Polsce rolę partnera sieci od 2016 roku pełni Instytut Badań Edukacyjnych.

Aktywność ReferNet skoncentrowana jest na pięciu głównych polach:

  1. raportowanie na temat zmian w kształceniu i szkoleniu zawodowym;
  2. „Vet in Europe” (raporty krajowe);
  3. „Spotlight on VET”;
  4. artykuły i raporty tematyczne;
  5. aktualności krajowe.

Szczegółowe informacje, publikacje, komunikaty – dostępne są na stronie ReferNet.