12 listopada 2020

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki

Sprawozdanie
Data: 2021-02-24, rozmiar: 277 KB
Dane ilościowe dotyczące ewaluacji
Data: 2020-11-12, rozmiar: 16 KB