21 listopada 2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki

Sprawozdanie
Data: 2019-11-21, rozmiar: 346 KB
Dane ilościowe dotyczące ewaluacji
Data: 2019-11-21, rozmiar: 17 KB