3 listopada 2020

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
punktów przedszkolnych, przedszkoli i szkół

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych i niepublicznych: punktach przedszkolnych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest monitorowanie „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich szkół wytypowanych do monitorowania o dokładne wypełnienie zamieszczonego tam arkusza.

Tekstowe wersje arkusza dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20202021

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Załączniki:

1) Lista wszystkich przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół z oddziałami przedszkolnymi zobowiązanych do wypełnienia ankiety dotyczącej monitorowania – Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki

Lista przedszkoli
Data: 2020-11-03, rozmiar: 94 KB