3 listopada 2020

Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół podstawowych dla młodzieży,
liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników, branżowych szkół I stopnia
oraz szkół przysposabiających do pracy

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych i niepublicznych: szkołach podstawowych dla młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach ,szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach przysposabiających do pracy prowadzone jest monitorowanie „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich szkół wytypowanych do monitorowania o dokładne wypełnienie zamieszczonego tam arkusza.

Tekstowe wersje arkusza dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20202021

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od listopada 2020 r. do 20 marca 2021 r.

Załączniki:

1) Lista wszystkich szkół zobowiązanych do wypełnienia ankiety dotyczącej monitorowania – Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki

Lista szkół
Data: 2020-11-03, rozmiar: 18 KB