19 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych i niepublicznych:  przedszkolach oraz we wszystkich typach szkół i placówek prowadzone jest monitorowanie „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich przedszkoli, szkół i placówek wytypowanych do monitorowania o wypełnienie zamieszczonego tam arkusza.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od 19 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Załączniki:

  1. Lista wszystkich przedszkoli, szkół i placówek zobowiązanych do wypełnienia ankiety dotyczącej monitorowania – Wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Ważne

Proszę zwrócić uwagę, że poszczególne typy szkół lub placówek znajdują się w osobnych arkuszach. Dyrektorów Zespołów Szkół proszę o sprawdzenie wszystkich arkuszy, gdyż może wystąpić sytuacja, kiedy trzeba będzie wypełnić osobno ankietę dla kilku typów szkół.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki

Lista
Data: 2020-02-19, rozmiar: 44 KB