23 marca 2020

NIEAKTUALNE: Monitorowanie wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół policealnych

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych prowadzone jest monitorowanie „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych i niepublicznych szkół policealnych wytypowanych do monitorowania o wypełnienie zamieszczonego tam arkusza.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od 23 marca 2020 r. do 20 maja 2020 r.

Załączniki:

1) Lista wszystkich szkół zobowiązanych do wypełnienia ankiety dotyczącej monitorowania – Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki

szkoly_policealne
Data: 2020-03-23, rozmiar: 10 KB