10 marca 2020

NIEAKTUALNE: Monitorowanie przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
podstawowych szkół
ogólnodostępnych i integracyjnych

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych i niepublicznych:  szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest monitorowanie „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich przedszkoli, szkół i placówek wytypowanych do monitorowania o wypełnienie zamieszczonego tam arkusza.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od 2 marca 2020 r. do 20 maja 2020 r.

Załączniki:

1) Lista wszystkich przedszkoli, szkół i placówek zobowiązanych do wypełnienia ankiety dotyczącej monitorowania – Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych.

Ważne

Proszę zwrócić uwagę, że szkoły publiczne i niepubliczne znajdują się w osobnych arkuszach.

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki

Wykaz
Data: 2020-03-10, rozmiar: 24 KB