28 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich publicznych szkołach podstawowych prowadzone jest monitorowanie „Prowadzenie działalności innowacyjnej”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych szkół podstawowych o wypełnienie zamieszczonego tam arkusza.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od 28 listopada 2019 r. do 20 stycznia 2020 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

Załączniki