13 lipca 2018

Zbiorczy arkusz kontroli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz zadań pedagoga szkolnego

Załączniki

12 07.18 WKOS ZBIORCZY ARKUSZ KONTROLI DORAŹNEJ PPP
Data: 2018-07-13, rozmiar: 638 KB