25 lutego 2022

Nieprawdziwe informacje zawarte w artykule Gazety Nowogardzkiej, opublikowanym dnia 25 lutego 2022 roku

Informujemy, że treści zawarte w artykule pt. „Kontrola, której nie było. Kuratorium Oświaty ujawniło nieprawidłowości w SOSW w Nowogardzie” dotyczące liczby skarg zgłaszanych przez rodziców w związku z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w szkołach są nieprawdziwe.

Tablica z napisem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Nieprawdą jest, jakoby posłowie przeprowadzający kontrolę w Kuratorium Oświaty w Szczecinie otrzymali błędną informację dotyczącą liczby skarg rodziców w związku z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w szkołach.

Od roku 2016 do naszego urzędu nie wpłynęły tego typu skargi. Natomiast kontrola w SOSW w Nowogardzie, przeprowadzona w związku z doniesieniem medialnym w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 14 stycznia br., dotyczyła zajęć rewalidacyjnych odbywających się w Ośrodku, co nie miało żadnego związku z przedmiotem kontroli poselskiej.