17 maja 2018

Przyznawanie patronatów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego!

W załączeniu przedstawiamy zasady obejmowania Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć oświatowych organizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Ponadto załączamy wniosek o objęcie patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty imprezy lub uroczystości o charakterze oświatowym.

Patronatem honorowym mogą być obejmowane wydarzenia, które posiadają szczególną rangę kulturową lub społeczną, konkursy, przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne, imprezy i zawody sportowe, zwane dalej „przedsięwzięciem” mające masowy i otwarty zasięg i charakter oraz zasięg międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny, wojewódzki.

 

Załączniki

Wniosek
Data: 2018-05-17, rozmiar: 47 KB
Regulamin
Data: 2018-05-17, rozmiar: 40 KB
Logotyp
Data: 2018-05-29, rozmiar: 50 KB