3 grudnia 2019

NIEAKTUALNE: Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych-2020

Zachodniopomorski Kurator Oświaty zaprasza szkoły prowadzące klasy o profilu mundurowym do udziału w Zachodniopomorskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.

Celem Przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd kierowany jest do uczniów i uczennic klas mundurowych zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych i jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP, polskiej piosenki marszowej oraz programu dowolnego.Pio

Organizatorem Przeglądu jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Przegląd odbędzie się 23-go kwietnia 2020 r. w Szczecinie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Zgłoszenie do Przeglądu należy przesłać wyłącznie pocztą do 31 stycznia 2020 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: „Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych”.

Załączniki

Regulamin Musztry 2020
Data: 2019-12-03, rozmiar: 84 KB