3 grudnia 2019

Wyniki Konkursu dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych/wychowawczych w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego 2019

Wojewódzka Komisja Konkursowa, zgodnie z regulaminem konkursu, przeanalizowała w dniu 22 listopada br. nadesłane przez nauczycieli scenariusze zajęć edukacyjnych/wychowawczych, inspirowane życiem i twórczością Stanisława Moniuszki.

Decyzją Komisji przyznano:

I m-ce – p. Edycie Michnik ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie za scenariusz i prezentację zajęć pt. „Stanisław Moniuszko, ojciec polskiej opery”

II m-ce –  p. Magdalenie Stróżyńskiej i p. Małgorzacie Wójcik z Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Człopie za scenariusz i prezentację zajęć pt. „Stanisław Moniuszko i jego muzyka”

III m-ce – p. Małgorzacie Zastockiej z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie za scenariusz i prezentację zajęć pt. „Życie i twórczość Stanisława Moniuszki na podstawie tekstu Alicji Mikulskiej pt. „Stanisław Moniuszko”