6 grudnia 2019

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Malujemy muzykę…” dla uczniów gimnazjów i klas IV – VIII szkół podstawowych

Wojewódzka Komisja Konkursowa, zgodnie z regulaminem, przeprowadzała w dniu 5 grudnia br. III etap wojewódzkiego konkursu Malujemy muzykę, czyli przekład intersemiotyczny utworów Stanisława Moniuszki” dla uczniów gimnazjów i klas IV – VIII szkół podstawowych, zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Akademię Sztuki w Szczecinie.

Wojewódzka Komisja Konkursowa po zakończeniu prac ogłosiła listę laureatów:

Kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych:

  • I miejsce – Szymon Jarmakiewicz (Szkoła Podstawowa w Zieleniewie),
  • II miejsce – Blanka Róż (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie),
  • III miejsce – Aleksandra Zwolak (Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starych Bielicach),
  • Wyróżnienie – Zlata Kuzmienko (Szkoła Podstawowa w Przecławiu).

Kategoria: klasy gimnazjalne i VII-VIII szkół podstawowych:

  • I miejsce – Samanta Rainer (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie),
  • II miejsce – Maja Szawioła (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie),
  • III miejsce – Julia Baranowska (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Boh. I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu)
  • Wyróżnienie – Dobrosława Rajczakowska (Szkoła Podstawowa w Sarbinowie),
  • Wyróżnienie – Patrycja Krawczyńska (Zespól Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach)

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu 18 grudnia podczas uroczystej Gali podsumowującej Rok Stanisława Moniuszki, która odbędzie się w Sali Koncertowej Akademii Sztuki, w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, przy ul. Niepodległości 40 w Szczecinie.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane na mocy podpisanego 14 lutego porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty a Rektorem Akademii Sztuki.