29 listopada 2019

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu plastycznego pt. „Malujemy muzykę, czyli przekład intersemiotyczny utworów Stanisława Moniuszki” dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych

W załączniku publikujemy listę uczestników zakwalifikowanych do wojewódzkiego etapu Konkursu plastycznego pt. „Malujemy muzykę, czyli przekład intersemiotyczny utworów Stanisława Moniuszki” dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Akademię Sztuki w Szczecinie, w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego 2019.

Komisja konkursowa przeanalizowała 253 prac plastycznych nadesłanych – po przeprowadzeniu I etapu konkursu (szkolnego) – z 53 szkół podstawowych.

Na II etapie (rejonowym), w wyniku komisyjnej oceny prac wg kryteriów wynikających z regulaminu konkursu, dokonano kwalifikacji uczestników do III etapu (wojewódzkiego) konkursu.

Ostatecznie zakwalifikowano 40 autorów najlepszych prac.

Etap wojewódzki odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w Akademii Sztuki, al. Niepodległości 40, w  Szczecinie w dwóch etapach:

  1. kl. IV-VI – godz. 10.00
  2. kl. VII-VIII – godz. 11.30

Załączniki

Lista uczestników zakwalifikowanych do III etapu
Data: 2019-11-29, rozmiar: 13 KB