4 grudnia 2019

„Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Herlinga – Grudzińskiego | protokół

4 grudnia br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia laureatów konkursu „Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Herlinga – Grudzińskiego.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Małgorzata Duras – Dyrektor Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
  • Monika Sierant – Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
  • Daniel Wróbel – Wydział Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

wyłoniła zwycięzcę konkursu.

Laureatem konkursu zostali uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

Nagrody zostaną wręczone podczas gali, która odbędzie się 10 grudnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, o godzinie 11:00.