30 września 2020

Zgłoszenia szkół do konkursów przedmiotowych – ważne

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu przedmiotowego jest zgłoszenie przez dyrektora, za pośrednictwem wyłącznie poczty elektronicznej szkoły (formularz zgłoszeniowy w załączeniu – EXCEL), jej udziału do Kuratorium Oświaty w Szczecinie na adres: login@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 06 października 2020 r.
Dyrektor, zgłaszając szkołę, otrzymuje login oraz hasło, za pomocą którego pobiera test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami oceniania w przeddzień konkursu.

Loginy i hasła z lat ubiegłych tracą ważność.

Osoba do kontaktu:
Bartosz Mysłowski, tel. (91) 44 27 551

Załączniki