7 grudnia 2018

Wyniki wstępne etapu rejonowego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019

W załączeniu wyniki wstępne oraz klucz odpowiedzi do testu etapu rejonowego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Do etapu wojewódzkiego zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.

W przypadku nie osiągnięcia przez co najmniej 25% uczestników etapu rejonowego danego konkursu 85% pkt. możliwych do zdobycia, do etapu wojewódzkiego zostaje zakwalifikowanych 25% uczestników etapu rejonowego, którzy uzyskali najwyższe wyniki (jednak wynik nie może być niższy niż 30%). Jeśli uczniowie zajmujący pozycję ostatnią i następne uzyskają taką samą liczbę punktów, liczba zakwalifikowanych może być zwiększona odpowiednio. Decyzję o poszerzeniu listy podejmuje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Wyniki końcowe etapu rejonowego, uprawniające do udziału w etapie wojewódzkim, opublikowane zostaną po zakończeniu trybu odwoławczego. Zamieszczenie wyników końcowych jest ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy ani wgląd do pracy.

Załączniki