16 listopada 2020

Termin odbioru kart odpowiedzi do etapu rejonowego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych –
Przewodniczący Komisji Konkursowych

 

zgodnie z rozdział V, punkt 3. Etap II – rejonowy, podpunkt 7. Ramowyego regulaminu konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły macierzystej uczestników (lub upoważniona przez niego osoba) odbiera ze szkoły powiatowej karty odpowiedzi na wszystkie konkursy, kody uczestników i hasła dostępu do plików testowych.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz wprowadzeniem różnych godzin pracy w szkołach powiatowych zalecany jest kontakt telefoniczny, celem uzgodnienia szczegółów odbioru.

Testy konkursowe do eliminacji rejonowych zostaną udostępnione on-line analogicznie jak na etapie szkolnym (login i hasło dostępu do witryny z materiałami, nadane dyrektorowi szkoły podstawowej przed etapem szkolnym pozostaje aktywne) .