30 września 2022

Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo,

publikujemy Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół

                           podstawowych

Załącznik nr 2 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół

                           podstawowych

Załącznik nr 3 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs  Języka Angielskiego dla uczniów

                           szkół podstawowych

Załącznik nr 4 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów

                           szkół podstawowych

Załącznik nr 5 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Historyczny dla uczniów szkół

                           podstawowych

Załącznik nr 6 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół

                           podstawowych

Załącznik nr 7 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie
                           dla uczniów szkół podstawowych

Załącznik nr 8 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół

                           podstawowych

Załącznik nr 9 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół

                           podstawowych

Załącznik nr 10 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół

                           podstawowych

Załącznik nr 11 – Oświadczenie rodziców nt. publikowania danych dziecka

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o tajemnicy i bezstronności

Załącznik nr 13 – Protokół z etapu szkolnego

Załącznik nr 14 – Protokół z etapu rejonowego

Załącznik nr 15 – Protokół z etapu wojewódzkiego

Załącznik nr 16 – Wykaz szkół, w których będą organizowane konkursy przedmiotowe
                                 dla uczniów szkół podstawowych

Załącznik nr 17 – Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023

Załączniki

1_zakres_wiedzy_język_polski_sp_22_23
Data: 2022-09-30, rozmiar: 19 KB
2_zakres_wiedzy_matematyka_sp_22_23
Data: 2022-09-30, rozmiar: 23 KB
3_zakres_wiedzy_język_anielski_sp_22_23
Data: 2022-09-30, rozmiar: 27 KB
4_zakres_wiedzy_język_niemiecki_sp_22_23
Data: 2022-09-30, rozmiar: 80 KB
5_zakres_wiedzy_historia_sp_22_23
Data: 2022-09-30, rozmiar: 30 KB
6_zakres_wiedzy_biologia_sp_22_23-3
Data: 2022-09-30, rozmiar: 28 KB
7_zakres_wiedzy_wos_sp_22_23
Data: 2022-09-30, rozmiar: 19 KB
8_zakres_wiedzy_chemia_sp_22_23
Data: 2022-09-30, rozmiar: 54 KB
9_zakres_wiedzy_geografia_sp_22_23
Data: 2022-09-30, rozmiar: 107 KB
10_zakres_wiedzy_fizyka_sp_22_23
Data: 2022-09-30, rozmiar: 25 KB
Załącznik nr 13 - Protokół z etapu szkolnego
Data: 2022-09-30, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 14 - Protokół z etapu rejonowego
Data: 2022-09-30, rozmiar: 36 KB
Załącznik nr 16 - Wykaz szkół
Data: 2022-09-30, rozmiar: 89 KB