27 stycznia 2021

Etap wojewódzki konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 – stosowanie zasad bezpieczeństwa

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem konkursów uczestnicy etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych obowiązujących w danej placówce szkolnej przeprowadzającej etap wojewódzki konkursów dla danego powiatu.
Niezastosowanie się do panujących w szkole zasad bezpieczeństwa jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.