13 grudnia 2018

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą” – materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne związane z tematem szkolenia dostępne są na stronie internetowej:

Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie/dziecko-z-cukrzyca
Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą: www.mojacukrzyca.pl  
Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.bc.ore.edu.pl/Content/168/cmppp_cukrzyca_e.pdf
www.ore.edu.pl/2015/03/uczen-przewlekle-chory-i-z-innymi-dysfunkcjami