20 grudnia 2022

Materiały pokongresowe VI Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego

Na stronie internetowej organizatorów znajdują się materiały pokongresowe VI Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego.

Kongres Oświatowy

Zachodniopomorski Kongres Oświatowy jest cyklicznym wydarzeniem oświatowym skierowanym do przedstawicieli samorządów, przede wszystkim prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz dyrektorów wydziałów oświaty i szkół oraz przedszkoli województwa zachodniopomorskiego, celem którego jest omówienie ważnych i aktualnych aspektów funkcjonowania oświaty.