19 maja 2020

Zmiana terminów rozstrzygnięcia konkursów tematycznych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych!

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, poniższe konkursy tematyczne Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

  • „Zachodniopomorskie Porty oczami dziecka”,
  • konkurs na plakat związany z 40. rocznicą Porozumień Sierpniowych „Nie zapomnijcie tamtych dni…”,
  • „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Świętego Jana Pawła II

zostaną rozstrzygnięte w nowym roku szkolnym 2020/2021.