7 stycznia 2019

Nowy Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty

7 stycznia br., w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz wręczył powołanie na stanowisko Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty panu Bogusławowi Ogorzałkowi, który na tym stanowisku zastąpi dotychczasowego wicekuratora pana Roberta Stępnia.

W uroczystości uczestniczyli także Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Dyrektor Delegatury ZUW w Koszalinie pan Paweł Michalak.

Bogusław Ogorzałek pochodzi z Połczyna – Zdroju. Dotychczas zajmował stanowisko dyrektora w połczyńskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku historia – specjalność nauczycielska. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej (organizacja i zarządzanie edukacją) oraz Uniwersytecie Szczecińskim (wiedza o społeczeństwie). Do jego zadań będzie należeć m.in. nadzór nad Delegaturą Kuratorium Oświaty w Koszalinie oraz Oddziałem Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Wałczu.