8 września 2021

Zgłoszenie przypadków stwierdzenia wśród uczniów i pracowników szkół zachorowania na COVID-19

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego!

W związku z powrotem do nauki stacjonarnej w szkołach oraz pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi przypadków stwierdzenia wśród uczniów i pracowników jednostek systemu oświaty zachorowania na COVID-19, przypominam Państwu o obowiązku natychmiastowego przekazania informacji w przypadku zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania Państwa jednostki według poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W powyższym formularzu należy określić formę zawieszenia, tj. całościową (czyli przejście na tryb pracy zdalnej całej jednostki) lub częściową (w tym hybrydową).

W razie pytań lub niejasności proszę o kontakt z Panem Mariuszem Dubojskim, wizytatorem Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, tel. 91 44 27 571 (w godzinach 7.00-15.00) lub 798 282 022 (po godz. 15.00).

Z poważaniem,
Magdalena Zarębska-Kulesza
Zachodniopomorski Kurator Oświaty